Askochytoza (Ascochyta)

Objawy: Brunatne plamy otoczone ciemnoczerwoną obwódką, składającą się z jednego lub kilku pierścieni na liściach i innych częściach rośliny, deformacje i gnicie.
Atakowane rośliny: Rośliny strączkowe zwłaszcza bób i chryzantemy.
Przyczyna: Choroba powodowana jest przez grzyb należący do klasy grzybów niedoskonałych (Coelomycetes), rzędu kulnicowców (Sphaeropsidales), rodziny Sphaerioidae. Grzyb przenosi się z roku na rok najczęściej za pośrednictwem porażonych nasion i resztek roślin. Zarodniki konidialne rozprzestrzeniają chorobę w okresie wegetacji. Powoduje na liściach, szczególnie dolnych pięter, pojawianie się okrągłych lub wydłużonych plam koloru brunatnego, otoczone ciemnoczerwoną obwódką, składającą się z jednego lub kilku pierścieni. W środku plam tworzą się widoczne gołym okiem drobne, czarne punkty – piknidia – zarodniki konidialne grzyba. Na plamach w czasie wilgotnej, deszczowej pogody pojawia się czerwonawa wydzielina, to zarodniki uwalniają się i dokonują nowych zakażeń.
Ochrona niechemiczna: Podstawą ochrony jest unikanie nadmiernego zagęszczenia roślin i usuwanie silnie porażonych liści.
Ochrona chemiczna: Środki do walki z chorobą: Dithane M-45 80 WP, Discus 500 WG, Penncozeb 80 WP, Pennfluid 420 SC. Po wystąpieniu choroby opryskujemy rośliny 3-4 – krotnie co 7-10 dni używając fungicydów przemiennie.