Bakteryjna zgnilizna pierwiosnka

Objawy: Na liściach pierwiosnka możemy dostrzec ciemnobrązowe plamki. Plamki te zasychają jeżeli wilgotność otoczenia drastycznie spadnie a następnie wykruszają się. Liście silnie porażone są zdeformowane, nawet mogą zamierać.
Atakowane rośliny: Pierwiosnki (prymulki).
Przyczyna: Bakteria, wnikająca do rośliny przez różne uszkodzenia mechaniczne liścia oraz naturalnie poprzez aparaty szparkowe. Wysoka wilgotność powietrza, zwilżanie liści i utrzymująca się temperatura w granicach 15-20°C sprzyja rozwojowi bakterii. Źródłem patogenicznym mogą być porażone nasiona.
Ochrona niechemiczna: Trzeba obniżyć wilgotność powietrza, w pomieszczeniach, gdzie uprawiane są pierwiosnki. Chore rośliny usuwać. Unikajmy przenawożenia azotem.
Ochrona chemiczna: Po stwierdzeniu objawów opryskujemy rośliny, nawet 2- krotnie preparatem Miedzian 50 WP w stężeniu 0,2 %.
Stoły w szklarniach opryskujemy mieszaniną: 10 l wody + 4 kg wapna hydratyzowanego + 300 ml lizolu.