Bawełnica topolowo- tojeściowa (Parathecabius lysimachiae)

Objawy: Wzrost roślin jest zahamowany, przy dużej ilości atakujących mszyc roślina może zamierać. Na szyjce korzeniowej widoczne są kolonie mszyc.
Atakowane rośliny: Tojeść rozesłana.
Przyczyna: Mszyca dwudomna (Parathecabius lysimachiae) z rodziny bawełnicowatych (Pemphigidae). Żywicielem pierwotnym tej mszycy jest topola czarna (Populus nigra) a żywicielem wtórnym jest tojeść rozesłana. Dzieworódki uskrzydlone są długości 2,1- 2,4 mm. Czułki składają się z 6 członów. Dzieworódki bezskrzydłe są długości 1,3- 1,8 mm, nie posiadają barwnika, mają 6- członowe czułki. Pod koniec czerwca i na początku lipca mszyce przenoszą się z topoli na korzenie tojeści.
Ochrona niechemiczna: Unikać uprawy tojeści w sąsiedztwie topoli.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu mszyc u nasady pędów wykonujemy oprysk preparatem układowym Confidor 200 SL w stężeniu 0,1 %.