Brzęczak tawułowiec (Claremontia tenuicornis)

Objawy: Zjedzone, począwszy od brzegu, przestrzenie liścia pomiędzy nerwami.
Atakowane rośliny: Parzydło leśne.
Przyczyna: Jest to błonkówka z rodziny pilarzowatych (Tenthredinidae). Osobniki dorosłe mają czarną głowę, i ciało długości 5- 6 mm. Czułki mają czarne, u samców są one tak samo długie jak ciało a u samic, są długości podobnej do długości odwłoku. Skrzydła są szarawe, z ciemnobrązowymi żyłkami i brązową plamą. Odnóża są koloru jasnożółtego z wyjątkiem goleni i tylnej pary stóp. Odwłok jest jasnożółty z ciemnymi smugami. Larwy są barwy zielonej o długości 16 mm, z brunatnoczerwoną głową. W cyklu rocznym rozwijają się dwa pokolenia tego szkodnika. Larwy zimują w kokonach, które znajdują się w podłożu. Wylęg larw następuje w maju, czerwcu.
Ochrona niechemiczna: Należy grabić opadłe liście z drzew i innych roślin.
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy larwy lub osobniki dorosłe opryskujemy rośliny preparatem Decis 2,5 EC w stężeniu 0,05 %.