Czarna plamistość liści ostróżki

Objawy: Na łodygach, liściach lub kwiatach możemy zauważyć czarne plamy. Pod spodem liści plamy te mają brązowe zabarwienie. Choroba najpierw atakuje dolne partie rośliny.
Atakowane rośliny: Ostróżka ogrodowa, tojad mocny.
Przyczyna: Są to bakterie Pseudomonas syringae pv. delphinii. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna i chłodna pogoda. Bakterie rozprzestrzeniane są przez rozpryskujące krople wody podczas podlewania lub deszczu. Bakterie te zimują w szczątkach roślinnych, po okresie wegetacyjnym.
Ochrona niechemiczna: Przy podlewaniu unikajmy moczenia liści. Jesienią usuwajmy resztki roślinne, które mogą być siedliskiem zimujących bakterii. Unikajmy sadzenia tych samych roślin, w jednym i tym samym miejscu. Przestrzegajmy zmianowania upraw. Po zauważeniu pierwszych objawów choroby, usuwać porażone części roślin lub całe rośliny.
Ochrona chemiczna: brak środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania tej choroby. Pomocne mogą być fungicydy miedziowe, które wykazują działanie przeciwbakteryjne.

Autorem fotografii jest Alan Collmer, Cornell University, Public Domain, źródło: Wikimedia Commons.