Drutowce

Objawy: Uszkodzone młode siewki roślin. Wygryzione okrągłe tunele w bulwach i korzeniach. Wygryzione dziury w liściach i zagrożenie chorobami wirusowymi np. wirusem mozaiki ogórka (dorosłe owady).
Atakowane rośliny: Warzywa korzeniowe i bulwiaste takie jak marchew, buraki, ziemniaki, ogórki, słodka kukurydza, pietruszka. Rośliny ozdobne jak np. kosaćce.  Zagrożone są uprawy truskawek.
Przyczyna: Drutowce to potoczna nazwa larw chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Agriotes spp., Limonius spp.). Należą do najgroźniejszych szkodników spotykanych na działkach i w uprawach polowych. Larwy są pomarańczowo-brązowe lub słomkowożółte. Zależnie od gatunku osiągają długość 15-25 mm. Żerują pod ziemią. Osobniki dorosłe (chrząszcze) są koloru brązowego lub czarnego, długości od 8,5 mm do 2 cm. Składają jaja do gleby. Chrząszcze zjadają liście roślin i mogą przenosić choroby wirusowe. Okres rozwoju larw trwa od 3 do 5 lat. Największy wpływ na larwy ma wilgotność gleby. W przypadku suszy starsze larwy przechodzą w głąb gleby, a młodsze giną.
Zwalczanie niechemiczne: Najwięcej drutowców gromadzi się na łąkach, pastwiskach, na plantacjach wieloletnich traw oraz w miejscach zachwaszczonych perzem. Nie należy uprawiać roślin w pobliżu lasów, krzewów, zadrzewień oraz po trawach i wieloletnich motylkowatych. Powinno się wykonywać głębokie orki i często spulchniać glebę, aby ograniczyć występowanie tych szkodników. Do zwalczania dorosłych owadów stosuje się olej rzepakowy lub kaolin. Bulwy ziemniaków do  przechowania powinno się wykopywać jak najwcześniej. Należy uprawiać odporne na wirusy odmiany ogórka.
Zwalczanie chemiczne: Zaprawy nasienne takie jak Gaucho, Cruiser, Montur, stosować przed siewem. Rośliny opryskuje się preparatami zawierającymi primifos metylu jak np. Decis.