Kruszczyca złotawka (Cetonia aurata)

Objawy: Na kwiatach piwonii możemy zauważyć uszkodzone płatki kwiatowe.
Atakowane rośliny: Piwonia. Szkodnik żeruje również na kwiatach czarnego bzu, na rutewce wąskolistnej i wiązówce błotnej oraz na jarzębinie i głogu.
Przyczyna: Chrząszcz z rodziny poświętnikowatych (Scarabaeidae). Owady te są długości 15- 20 mm. Pancerz mają złocistozielony z białymi, drobnymi kropeczkami. W maju zaczynają żer i możemy je wtedy spotkać na roślinach ozdobnych (zazwyczaj żerują do końca lipca, czasem jeszcze w sierpniu). Samice po zakończeniu żeru m.in. na pąkach piwonii, składają jaja do gleby. Larwy są pędrakami i żywią się rozkładającymi szczątkami roślinnymi, rozwijają się w próchnie drzew i krzewów, zwykle w ich przyziemnej i podziemnej części. Z końcem lata przepoczwarzają się w kokonach ziemistych. Jesienią pojawiają się chrząszcze, które później zimują.
Ochrona niechemiczna: Ręczne zbieranie w porach rannych chrząszczy, które siedzą spokojnie na pąkach i kwiatach piwonii.
Ochrona chemiczna: Przy intensywnym występowaniu chrząszcza stosujemy opryski preparatem Decis 2,5 EC w stężeniu 0,05 %.
Uwaga: Zwalczać tylko przy bardzo licznym występowaniu szkodnika, gdy uszkodzenia roślin są duże. Larwy żyją w podłożu, odżywiając się mocno zbutwiałym drewnem i liśćmi, przyczyniając się tym samym do tworzenia kompostu. Szkodnik ten zatem ma również działanie pozytywne.

Fot. Horst Nikolay (osobnik dorosły) oraz Fritz Geller-Grimm (larwa), publikacja na licencji CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.