Mączniak rzekomy

Objawy: Choroba rozwija się wewnątrz porażonych tkanek, a objawy widoczne są na wierzchniej stronie liści w postaci jasnożółtych lub czerwonawych, nieregularnych plam. Z czasem plamy mogą obejmować całą powierzchnię liścia. Na spodzie liścia w miejscu plam widać delikatny białoszary nalot. Na różnych gatunkach roślin chorobę wywołują inne rodzaje grzyba.

Atakowane rośliny: Szczególne zagrożenie w drugiej połowie lata stanowi dla warzyw (ogórek, cebula, sałata) oraz dla winorośli, a także dla róż, bylin (kuklik, bodziszek, ubiorek, zawilec, jaskier)

Przyczyna: Różne rodzaje grzybów, rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura oraz wysoka wilgotność powietrza.

Ochrona niechemiczna: Wybierać do uprawy odmiany odporne, należy unikać wilgotnych stanowisk pod uprawę warzyw. Zagrożone rośliny opryskiwać preparatami roślinnymi z cebuli i skrzypu polnego oraz biopreparatami Bioczos BR, Biosept Active, Evasiol

Ochrona chemiczna: W chemicznym zwalczaniu stosować w zależności od gatunku roślin różne fungicydy. Najczęściej polecane to: Amistar 250 SC, Cabrio Duo 112 EC, Magnicur Energy 840 SL, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG