Miękka zgnilizna szyjki korzeniowej liliowca

Objawy: Objawy zauważymy na szyjce korzeniowej liliowca. W tym miejscu porażone tkanki przybierają mazistą masę o nieprzyjemnym zapachu.
Atakowane rośliny: Liliowce.
Przyczyna: Przyczyną jest bakteria (Erwinia carotovora). Bakteria o kształcie pałeczek należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wnika do wnętrza tkanek roślinnych. Bakteria powoduje oddzielanie się komórek, co powoduje ich zamieranie objawiające się gniciem roślin, określanym waśnie jako miękka zgnilizna. Drogą infekcji mogą być aparaty szparkowe.
Ochrona niechemiczna: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia roślin miękką zgnilizną, unikajmy sadzenia liliowców na glebach bardzo wilgotnych lub w zastoiskach wodnych. Należy usuwać porażone egzemplarze.
Ochrona chemiczna: Należy użyć preparatów miedziowych, takich jak: Miedzian 50 WP w stężeniu 0,2 % lub Miedzian Extra 350 SC w stężeniu 0,3 %.