Encyklopedia roślin / Choroby i szkodniki roślin / Porady ogrodnicze

Mszyca byliczanka (Macrosiphoniella ertemisiae)

Kategoria: Byliny – Autor: Petrus – 11 lipca 2013

Objawy: W większości przypadków żerowanie mszyc nie zmienia wyglądu bylicy. Owady występują na młodych pędach i dolnej stronie liści.
Atakowane rośliny: Bylica.
Przyczyna: Mszyca jednodomowa (Macrosiphoniella ertemisiae) należąca do rodziny mszycowatych (Aphididae). Dzieworódki bezskrzydłe oscylują pomiędzy 2,3- 3,6 mm długości. Są barwy zielonej z szarym nalotem woskowym. Syfony mają koloru czarnego. Ogonek jest czarny, nieco krótszy od syfonów. Dzieworódki uskrzydlone w odróżnieniu od dzieworódek nieuskrzydlonych mają na grzbiecie ciemne skleryty.
W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego rozwija się kilka pokoleń tej mszycy. Jaja zimują na pędach. Wiosną następuje wylęganie larw, które potem są założycielkami rodu.
Ochrona niechemiczna: Jeżeli pojawi się mała liczba mszyc, możemy je usuwać ręcznie.
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy masowe występowanie mszycy byliczanki należy opryskać rośliny preparatem mszycobójczym, np. Pirimor 500 WG w stężeniu 0,05 %, Decis 2,5 EC w stężeniu 0,1 %.

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment