Mszyca bzowa (Aphis sambuci)

Objawy: Wzrost roślin jest zahamowany, liście lepkie i błyszczące. Rośliny są osłabione, mogą nawet zamierać.
Atakowane rośliny: Bez czarny, skalnice, goździki.
Przyczyna: Mszyca bzowa (Aphis sambuci) z rodziny mszycowatych. Owady występują w dużych koloniach opanowując łodygi, a z czasem przechodzą na liście lub kwiaty. Wysysają sok roślinny z rośliny. Dzieworódki bezskrzydłe są długości 1,4- 3,2 mm, koloru szarawozielonego bez białawych pasków na górnej części odwłoka. Mają rurkowate syfony. Dzieworódki uskrzydlone w przeciwieństwie do dzieworódek bezskrzydłych mają na stronie grzbietowej poprzeczne pasy. Jaja zimują na jednorocznych pędach bzów.
Ochrona niechemiczna: Spłukiwanie mszyc z łodyg silnym strumieniem wody. Nie dopuszczanie do zachwaszczenia gleby w sąsiedztwie roślin uprawnych. Poprawna uprawa roślin oraz systematyczne ich nawożenie. Rośliny słabe są częściej atakowane przez mszyce. Można również wprowadzić do ogrodu naturalnych wrogów mszyc: biedronki.
Ochrona chemiczna: Stosowanie preparatu Confidor 200 SL w stężeniu 0,02 %.

Autorem fotografii jest Petrus