Encyklopedia roślin / Choroby i szkodniki roślin / Porady ogrodnicze

Mszyca czyścówka (Ovatomyzus stachyos)

Kategoria: Byliny – Autor: Petrus – 27 lipca 2013

Objawy: Mszyce wysysają sok roślinny z rośliny, przez co rośliny wyglądają na osłabione.
Atakowane rośliny: Czyściec wełnisty, czyściec wielkokwiatowy.
Przyczyna: Jest to mszyca jednodomna (Ovatomyzus stachyos) z rodziny mszycowatych (Aphididae). Możemy je zobaczyć na dolnej stronie liścia czyśćca, są ukryte między włoskami (kutnerem). Dzieworódki bezskrzydłe są koloru jasnozielonego, mają 1- 1,5 mm długości i długie syfony. Dzieworódki uskrzydlone są większe, długości 1,3- 1,7 mm. Ubarwienie zielone z ciemnym wzorem grzbietowym. Czułki i nogi są czarne. W ciągu roku dochodzi do rozwoju kilku pokoleń tej mszycy. Jaja zimują przy dolnej podstawie pędu rośliny. W październiku pojawia się ostatnie pokolenie płciowe, które składa jaja zimowe.
Ochrona niechemiczna: Ręczne usuwanie mszyc z liści rośliny.
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy mszyce opryskujemy rośliny preparatami mszycobójczymi- Confidor 200 SL w stężeniu 0,04 %.

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment