Encyklopedia roślin / Choroby i szkodniki roślin / Porady ogrodnicze

Mszyca różano- rutewkowa (Longicaudus trirhodus)

Kategoria: Byliny,Drzewa i krzewy liściaste,Róże – Autor: Petrus – 4 sierpnia 2013

Objawy: Na liściach i łodygach widoczna jest rosa miodowa wytwarzana przez mszyce. Owady widoczne są pod spodem liścia i tam żerują. Na spadzi mogą tworzyć się grzyby sadzakowe.
Atakowane rośliny: Róża pomarszczona lub inne róże dziko rosnące, orliki, rutewki.
Przyczyna: Sprawcą uszkodzeń jest dwudomna mszyca (Longicaudus trirhodus) z rodziny mszycowatych (Aphididae). Jej żywicielem pierwotnym są dziko rosnące róże, róża pomarszczona lub orlik ogrodowy. Natomiast żywicielami wtórnymi są byliny takie jak np. rutewka. Dzieworódki bezskrzydłe mają długość do 3 mm, są barwy żółtobiałej. Pokryte są woskiem. Syfony mają trójkątne, krótkie. Czułki z kolei nie przekraczają długości połowy ciała. Dzieworódki uskrzydlone są długości 2,3- 2,5 mm. Czułki i nogi dzieworódek uskrzydlonych są ciemne. Jaja mszyc zimują na róży. Wiosną wylęgają się mszyce, które odbywają żer na różach. Następuje tam również rozmnażanie. Kiedy pojawią się osobniki uskrzydlone, przelatują na orliki i tam rozwija się kilka pokoleń tej mszycy. Kiedy mija okres lata i nastaje jesień, mszyce powracają na róże i tam dorosłe samice składają jaja zimujące.
Ochrona niechemiczna: Przy wystąpieniu małej ilości mszyc możemy usuwać je ręcznie lub za pomocą strumienia wody lub pułapek lepowych.
Ochrona chemiczna: Kiedy wykryjemy mszyce od razu trzeba wykonać oprysk preparatem chemicznym: Pirimor 500 WG w stęzeniu 0,05%, Decis 2,5 EC w stężeniu 0,1 %.

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment