Mszyca różano- rutewkowa (Longicaudus trirhodus)

Objawy: Na liściach i łodygach widoczna jest rosa miodowa wytwarzana przez mszyce. Owady widoczne są pod spodem liścia i tam żerują. Na spadzi mogą tworzyć się grzyby sadzakowe.
Atakowane rośliny: Róża pomarszczona lub inne róże dziko rosnące, orliki, rutewki.
Przyczyna: Sprawcą uszkodzeń jest dwudomna mszyca (Longicaudus trirhodus) z rodziny mszycowatych (Aphididae). Jej żywicielem pierwotnym są dziko rosnące róże, róża pomarszczona lub orlik ogrodowy. Natomiast żywicielami wtórnymi są byliny takie jak np. rutewka. Dzieworódki bezskrzydłe mają długość do 3 mm, są barwy żółtobiałej. Pokryte są woskiem. Syfony mają trójkątne, krótkie. Czułki z kolei nie przekraczają długości połowy ciała. Dzieworódki uskrzydlone są długości 2,3- 2,5 mm. Czułki i nogi dzieworódek uskrzydlonych są ciemne. Jaja mszyc zimują na róży. Wiosną wylęgają się mszyce, które odbywają żer na różach. Następuje tam również rozmnażanie. Kiedy pojawią się osobniki uskrzydlone, przelatują na orliki i tam rozwija się kilka pokoleń tej mszycy. Kiedy mija okres lata i nastaje jesień, mszyce powracają na róże i tam dorosłe samice składają jaja zimujące.
Ochrona niechemiczna: Mszyce w małych ilościach możemy usuwać ręcznie lub za pomocą strumienia wody. Pomocne są też opryski mydłem potasowym o zapachu czosnku  oraz opryski naturalnym preparatem olejowym Emulpar 940 EC.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu mszyc używamy środków mszycobójczych dozwolonych do stosowania na roślinie zaatakowanej przez mszyce.

>> opryski na mszyce <<