Mszyca różano-szczeciowa

Objawy: Zaatakowane krzewy wolniej rosną oraz mają zniekształcone liście i kwiaty. Uszkodzeniu ulegają głównie pędy wierzchołkowe z młodymi liśćmi. Mszyce wydalają lepką wydzielinę, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, pokrywające liście czarnym nalotem. Na krzewach można zaobserwować liczne kolonie mszyc, zarówno w formie bezskrzydłej jak i uskrzydlonej. Szkodnik pojawia się od czerwca do września.
Atakowane rośliny: Jest to szkodnik dwudomowy. Żywicielami pierwotnymi tej mszycy są róże. Występuje również na roślinach zielnych z rodziny szczeciowatych, takich jak szczeć oraz drakiew.
Przyczyna: Mszyca różano-szczeciowa (Macrosiphum rosae) osiąga do 6 mm długości, występuje w dwóch rasach barwnych – czerwonej i zielonej.
Ochrona niechemiczna: Szkodnik występuje licznie niemal co roku. Należy przestrzegać zasad pielęgnacji róż oraz usuwać chwasty. Po pojawieniu się szkodnika wycinać wierzchołki pędów z koloniami mszyc.
Ochrona chemiczna: Oprysk preparatami Fastac 100 EC (0,015%), Confidor 200 SL (0,04%) lub Mospilan 20 SP (0,02%) lub preparatami do zastosowań amatorskich – ABC przeciwko szkodnikom na roślinach ozdobnych AL, ABC na mszyce AL.