Nicienie pąkowo-liściowe

Objawy: Możemy zaobserwować drastyczne zahamowanie wzrostu rośliny oraz jej silną deformację. Bardzo charakterystycznym objawem jest pojawienie się zredukowanych blaszek liściowych lub wręcz bezblaszkowych liści. Zdecydowanie słabnie owocowanie rośliny lub w ogóle zanika. Jeśli jednak owoce się pojawiają, są bardzo małe i blade.
Atakowane rośliny: Wszystkie rodzaje truskawki.
Przyczyna: Węgorek truskawkowiec i węgorek chryzantemowiec. Są to szkodniki, które występują zazwyczaj wewnątrz pąków lub w zawiązkach kwiatostanów.
Ochrona niechemiczna: Należy wybierać jedynie zdrowy materiał do nasadzeń. Jeśli zauważymy na młodych roślinach jakiekolwiek objawy choroby, należy je natychmiast usunąć i spalić. Skutecznie nicienie odstrasza obsianie plantacji aksamitką.
Ochrona chemiczna: Nie ma środka chemicznego, który bezpośrednio zwalcza tego szkodnika i zostałby dopuszczony do użytku.