Ogrodnica niszczylistka

Objawy: Na początku czerwca na liściach roślin pojawiają się chrząszcze ogrodnicy niszczylistki, które są kasztanowobrązowe z zielonkawo-niebieską głową. Żerują na liściach truskawki ale mogą też uszkadzać owoce. Białokremowe larwy natomiast żerują w korzeniach, w podobny sposób jak larwy chrabąszcza majowego. Szkodnik atakuje też wiele innych roślin.
Atakowane rośliny: Wszystkie rodzaje truskawki, różne rośliny sadownicze oraz drzewa i krzewy ozdobne.
Przyczyna: Chrząszcz Phyllopertha horticola, który w postaci dorosłej osiąga długość około 10- 12 mm. Larwy natomiast osiągają długość 20 mm.
Ochrona niechemiczna: Na miejsce do założenia plantacji należy wybierać jedynie zdrowe gleby pozbawione larw ogrodnicy niszczylistki.
Ochrona chemiczna: Z posiadanych informacji wynika, że nie ma oficjalnie zarejestrowanego środka o odpowiednim okresie karencji, którym można byłoby zwalczać tego szkodnika na truskawce (jeżeli ktoś ma inne informacje, proszę o wpis w komentarzu). Na drzewach i krzewach owocowych można przeprowadzić oprysk preparatem Mospilan 20 SP, a na roślinach ozdobnych – Sumi-alpha 050 EC.

Fot. By Hans Hillewaert, publikacja na licencji CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.