Pędraki

Objawy: Żółte plamy na trawnikach i uszkodzenia powierzchni spowodowane przez drapieżców larw. Siewki roślin  żółkną i zamierają.
Atakowane rośliny: Trawniki, rośliny zielne, drzewa, krzewy.
Przyczyna: Grube, białokremowe larwy (pędraki) chrząszczy Phyllopertha horticola, Hoplia philanthus o długości ok. 2 cm, z brązowymi głowami. Są typowymi polifagami żerującymi pod ziemią. Żywią się korzeniami traw, wyrządzając duże szkody. Mają ciało charakterystycznie zgięte w podkowę, białawokremowe z 3 parami nóg tułowiowych i brązową głową. W czasie suszy na glebach lekkich schodzą na głębokość poniżej jednego metra, a przy wysokim stanie wód gruntowych egzystują bezpośrednio pod darnią. Pędraki te przywabiają lisy, sroki, kruki, które z kolei wyrządzają kolejne szkody dziobiąc lub kopiąc w trawniku w ich poszukiwaniu.
Zwalczanie niechemiczne: Preparaty na bazie owadobójczego nicienia Steinernema carpocapsae.
Zwalczanie chemiczne: Wykonanie oprysku preparatami zawierającymi substancję czynną primifos metylu. Preparat – Dursban.  Zabieg należy wykonać w połowie lata.