Pienik ślinianka (Philaenus spumarius)

Objawy: Zahamowanie wzrostu roślin oraz żółknięcie i deformacja liści.
Atakowane rośliny: Astry – różne gatunki, a także zawilce, rudbekia lśniąca, jaskier ostry, różne rośliny zielne.
Przyczyna: Pluskwiak z rodziny pienikowatych (Cercopidae). Rośliny uszkadzane są przez larwy, które bytują pod osłonką z pienistej wydzieliny. Osobniki są długości 3,9-4,4 mm, barwy brunatnoszarej z wyraźnym rysunkiem na skrzydłach. Na głowie mają dwie przerywane linie. Larwy w odróżnieniu od dorosłych osobników są bezskrzydłe. Z czasem przybierają żółtą barwę. Nimfy są zielonkawe, posiadają zaczątki skrzydeł.
W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie tego szkodnika. Pod koniec maja wylęgają się larwy, które po miesiącu przekształcają się w dorosłe osobniki.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie chwastów wieloletnich, rosnących w okolicy roślin ogrodowych.
Ochrona chemiczna: W okresie żerowania larw należy opryskać rośliny jednym z preparatów wgłębnych o działaniu żołądkowym. Gdy zauważymy dorosłe osobniki należy wykonać oprysk preparatami pyretroidowymi, np. Fastac 100 EC w stężeniu 0,015%.

Fot. © entomart, źródło: Wikimedia Commons