Pilśnioweic kuklikowy (Cecidophyes nudus)

Objawy: Na dolnej części liści tworzy się pilśń, natomiast górna strona liści pomiędzy nerwami ulega wybrzuszeniu.
Atakowane rośliny: Kuklik szkarłatny, kuklik pospolity.
Przyczyna: Efektem jest żerowanie roztocza z rodziny szpecielowatych (Eriophyidae). Ciało osobników dorosłych ma kolor słomkowy. Samce są długości około 0,13 mm a samice 0,16 mm. Tarczka grzbietowa ma kształt trójkąta, z trzema podłużnymi liniami w środkowej części. Wzgórki grzbietowe są oddalone od tylnego brzegu tarczy. Szczeciny grzbietowe wyrastają z wzgórków grzbietowych i są skierowane na boki. Samice zimują u nasady pędów rośliny. Wiosną, kiedy są aktywne zaczynają składać jaja na rozwijających się liściach. Rozmnażają się i żerują na dolnej części liścia.
Ochrona niechemiczna: Należy usuwać porażone rośliny.
Ochrona chemiczna: W czasie dominacji larw stosujemy Nissorun 050 EC, Envidor 240 SC, natomiast, gdy ujrzymy dorosłe osobniki opryskujemy praeparatem Ortus 05 SC. Na wszystkie stadia używamy Magus 200 SC.