Plamistość liści dzielżanu ogrodowego

Objawy: Na liściach zaczynają pojawiać się początkowo żółtawe plamy, które z czasem brązowieją. Zwykle niewielkie, okrągłe. Przy masowym występowaniu plam może dojść do częściowego lub całego obumarcia rośliny.
Atakowane rośliny: Dzielżan ogrodowy.
Przyczyna: Grzyby Cercospora helenii oraz Septoria helenii. Wymienione gatunki grzybów można zauważyć jedynie na dzielżanie. Grzyby zimują na resztkach roślin porażonych plamistością. Gdy wzrasta temperatura powyżej 15 stopni zaczynają rozwijać się grzybnie. Septoria helenii w środkowej części plamek wytwarza ciemne piknidia, w których znajdują się zarodniki konidialne. Zarodniki te łatwo rozprzestrzeniają się za pomocą wody i wiatru. Rozwojowi patogenów sprzyja wysoka temperatura w granicach 20- 28 stopni i wilgotności w okolicach 90 %.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie resztek roślinnych jesienią, aby nie zalegały na rabatach.
Ochrona chemiczna: Po wystąpieniu nawet małej ilości plamek należy bezwzględnie opryskać rośliny preparatami: Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %, Folpan 80 WG w stężeniu 0,2 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %.