Plamistość liści funkii

Objawy: Na zainfekowanych liściach funkii początkowo pojawiają się plamy koloru rdzawego, które potem brązowieją. Po jakimś czasie środek plam jaśnieje i pojawia się na nim skupisko zarodników grzyba.
Atakowane rośliny: Funkie (hosty), ten sam patogen atakuje też wiele gatunków drzew liściastych.
Przyczyna: Są to patogeny Colletotrichum gloeosporioides i Phyllosticta funkiae. Na liściach po zewnętrznej stronie rozwijają się piknidia zarodnikowe oraz acerwulusy.
Zarodniki przenoszone są wraz z kroplami deszczu na inne rośliny, które potem zarażają roślinę. Mogą przemieszczać się również za pomocą wiatru. Patogeny występują w resztkach roślinnych tj. pędach i liściach. Oba patogeny mogą zostać przywleczone z innych roślin. Rozwojowi grzyba sprzyja temperatura powyżej 15 stopni. Idealna temperatura to 25°C, wtedy następuje intensywny rozwój choroby.
Ochrona niechemiczna: Jesienią dokładnie grabimy rabaty ze szczątek roślinnych oraz opadłych liści. W ogródkach działkowych możemy stosować preparat Bioczos BR (wg instrukcji).
Ochrona chemiczna: Gdy zauważymy pierwsze symptomy choroby opryskujemy rośliny co 7 lub 14 dni preparatami: Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %.