Plamistość liści orlika

Objawy: Na liściach orlika ogrodowego występują brązowe plamy. Środek plam z czasem jaśnieje. Porażone liście szybciej zamierają niż liście zdrowe. Choroba stopniowo zaraża dolne liście, z czasem przechodzi ku górze rośliny.
Atakowane rośliny: Różne odmiany i gatunki orlików.
Przyczyna: Patogeny grzybowe Ascochyta aquilegiae, Septoria aquilegiae, Cercospora aquilegiae. Przy dominacji grzyba Ascochyta aquilegiae na liściach występują gnijące plamy. Źródłem infekcji są zamierające, zalegające liście na podłożu wokół roślin. Deszczowe lata sprzyjają rozwojowi choroby.
Ochrona niechemiczna: Należy zbierać resztki roślinne jesienią oraz wiosną, jak i w sezonie wegetacyjnym. Unikajmy sadzenia orlików w zagłębieniach terenu oraz w miejscach silnie zacienionych.
Ochrona chemiczna: Kilkukrotnie opryskujemy wymienionymi preparatami: Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %, Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Kaptan Zawiesinowy 50 WP w stężeniu 0,2 %, Polyram 70 WG w stężeniu 0,2 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Score 250 EC w stężeniu 0,05 %.