Plamistość liści przylaszczki

Objawy: Na liściach zaczynają pojawiać się okrągłe plamy, które z czasem powiększają swe rozmiary. Ich środek jest szary, a brzegi często ciemniejsze. W centrum plam możemy zauważyć piknidia grzyba, z których uwalniają się zarodniki konidialne.
Atakowane rośliny: Przylaszczki, zawilce.
Przyczyna: Grzyb Septoria hepaticae. Patogen ten pozostaje na porażonych liściach przylaszczek i zawilców, które nie zostały usunięte w poprzednim okresie wegetacyjnym. Dzięki temu przenosi się na inne rośliny i dokonuje infekcji na liściach. Rozwojowi grzyba sprzyja ciepła i deszczowa pogoda. Grzyb może przenosić się z zakażonych przylaszczek i zawilców rosnących w lesie.
Ochrona niechemiczna: Usuwamy natychmiast porażone liście. Jesienią starannie usuwajmy zaschnięte liście z rabat, gdzie występują rośliny.
Ochrona chemiczna: Gdy stwierdzimy pierwsze objawy choroby opryskujemy rośliny preparatem: Domark 100 EC w stężeniu 0,05 %, Gwarant 500 SC w stężeniu 0,2 %, Kaptan Zawiesinowy 50 WP w stężeniu 0,2 %, Penncozeb 80 WP w stężeniu 0,2 %, Polyram 70 WG w stężeniu 0,2 %, Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %, Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %, Score 250 EC w stężeniu 0,05 %.