Poskrzypka szparagowa

Objawy: Nadgryzione młode pędy roślin oraz zniszczone paki kwiatowe. Uszkodzone rośliny rozwijają się słabiej.

Atakowane rośliny: Szparagi.

Przyczyna: Poskrzypka szparagowa (Crioceris asparagi) jest chrząszczem z rodziny stonkowatych. Owad długości około 6 mm, z niebieskawą pokrywą skrzydeł. Boki ciała rdzawe z trzema parami żółtych plamek. Głowa i nogi są czarne. Jaja mają wygląd wrzecionowaty. Są koloru szarego. Larwy tego szkodnika oscylują w granicy 7- 8 mm, walcowate, barwy oliwkowo szarej z czarną głową i czarnymi plamkami. Posiadają trzy pary nóg.
Chrząszcze zimują w różnych miejscach, takich jak obumarłe pędy, nieużytki, ściółka. Samice składają jaja na wszystkich nadziemnych częściach roślin. Po 5-7 dniach wylęgają się larwy, które również żywią się nadziemnymi częściami roślin. W skrajnych przypadkach powodują gołożer górnych części pędów. Dojrzałe larwy przepoczwarzają się w glebie. Całkowity rozwój, od złożenia do wyjścia chrząszczy, trwa około 4 tygodnie.

Ochrona niechemiczna: Jesienią należy wycinać i niszczyć łodygi. Wiosną można pozostawić kilka pędów szparagów jako pułapki. Pojawiające się na nich chrząszcze niszczyć.

Ochrona chemiczna: Po zaobserwowaniu pierwszych objawów należy niezwłocznie zastosować preparaty takie jak Metation E- 50, Owadofos płynny 50 lub Basudin 25 EC.

Autorem zdjęć jest Beentree. Fotografie pochodzą z WIKIMEDIA COMMONS.