Prosionek szorstki (stonoga)

Objawy: Podobne do uszkodzeń spowodowanych przez ślimaki, poobgryzane części roślin, dziury w liściach, lecz brak w tym przypadku typowych dla ślimaków śladów śluzu na roślinach w miejscach żeru.
Atakowane rośliny: Rośliny ozdobne, warzywa
Przyczyna: Prosionek szorstki, prosionek piwniczny (Porcellio scaber) nazywany również stonogiem lub stonogą. Nie jest to owad lecz lądowy skorupiak należący do gromady pancerzowców. Prosionki mają ciało owalne o długości 10-20 mm długości, pokryty szarym sztywnym i segmentowanym pancerzem oraz 10-12 par odnóży, brzuszna część spłaszczona, biała. Żyją w wilgotnych miejscach, często chowają się pod kamieniami, w pobliżu zmurszałego drewna, korą lub w wilgotnej glebie. Prowadzą nocny tryb życia. Żywią się martwą materią organiczną, ale są również roślinożerne, np. wyjadają delikatne części roślin, kiełkujące nasiona, rozwijające się siewki i miękkie części starszych roślin, jak młode liście, płatki i wnętrze kwiatów.
Ochrona niechemiczna: Prosionki łatwo zwabić w różnego rodzaju pułapki, np. w miejscu ich występowania można popodkładać tekturę falistą czy gazety a po 1-2 tygodniach usunąć wraz ze szkodnikami. Między roślinami rozłożyć korę drzewną bądź zgniecioną w grudki słomę, z których wcześnie rano łatwo usunąć zebrane stonogi.
Ochrona chemiczna: Do zwalczania chemicznego można wykorzystać insektycydy o działaniu kontaktowym, np. Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS.

Autorem fotografii jest Botaurus stellaris. Fotografia pochodzi ze zbiorów WIKIMEDIA COMMONS