Psowacz bodziszkowy (Protemphytus carpini)

Objawy: Na liściach dostrzec możemy tzw. okienka (wyskrobana tkanka liścia) lub wygryzione dziury.
Atakowane rośliny: Bodziszek wielkopłatkowy, bodziszek kantabryjski, bodziszek iberyjski lub inne gatunki bodziszków ogrodowych.
Przyczyna: Szkodnik to błonkówka Protemphytus carpini z rodziny pilarzowatych (Tenthredinidae). Dorosłe błonkówki są koloru czarnego a ich zewnętrzna powłoka błyszczy. Owad jest długości 6- 8 mm. Larwy mają kolor oliwkowozielony i dorastają do 12 mm długości. Żerują na dolnej stronie liścia. Larwy zimują w podłożu. Od maja do czerwca pojawiają się osobniki dorosłe. Kolejny wylot błonkówek ma miejsce w lipcu lub sierpniu.
Ochrona niechemiczna: Ręczne usuwanie larw z liści.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu larw należy wykonać oprysk preparatem do zwalczania larw błonkówek, np. Karate Gold, Karate Zeon 050 CS, Karate Spray.

>> środki do zwalczania larw błonkówek <<