Rdza malwy

Objawy: Brązowo rudawe plamki na liściach, żółknięcie i usychanie liści powodujące ogołacanie pędu kwiatowego.
Atakowane rośliny: Malwa.
Przyczyna: Grzyby z rodziny Puccinia malvacearum. Gatunek rdzy występujący tylko i wyłącznie na roślinach z rodziny Malvaceae. Puccinia malvacearum jest gatunkiem jednodomowym niepełnocyklowym wytwarzająca zarodniki telialne, które są także zarodnikami przetrwalnikowymi. Zarodniki kiełkują od razu przez cały sezon wegetacyjny.
Ochrona niechemiczna: W okresie wegetacji należy urywać chore liście i wykonać regularnie oprysk biopreparatami: Biochikol 020PC, Bioczos BR lub Biosept 33SL. Wiosną następnego roku spalmy pierwsze liście malwy, a roślinę przesadzamy na nowe miejsce i opryskujemy.
Ochrona chemiczna: W okresie wegetacji należy co 10 dni wykonać oprysk 2-3 krotnie środkami: Dithane NeoTec 75 WG, Amistar 250 SC, Score 250 EC, Topsin M 500 SC, Discus 500 WG, Baycor 25 WP. Preparaty należy stosować przemiennie.