Rizoktonioza jeżówki

Objawy: Brązowienie i brunatnienie podstawy pędu jeżówki. Porażenie może dochodzić nawet do korzeni. Chorobę możemy również zauważyć na wschodach siewek.
Atakowane rośliny: Jeżówki, różne gatunki bylin ogrodowych.
Przyczyna: Grzyb (polifag) Rhizoctonia solani. Na chorych tkankach roślin pojawia się szarobrązowa grzybnia. Grzybnie możemy zauważyć również na podłożu. Strzępki grzyba dokonują infekcji innych roślin rosnących w sąsiedztwie. Grzyb ten może przetrwać wiele lat w podłożu w formie sklerocjów i rozwijać się w temperaturze 10 stopni. Patogen ten możemy wnieść na zakażonych nasionach, nieodkażonym podłożu.
Ochrona niechemiczna: Zaopatrywać się w dobre, odkażone podłoże do wysiewu roślin. Jeżeli mamy wątpliwości co do podłoża możemy stosować parowanie, aby pozbyć się patogenów glebowych.
Ochrona chemiczna: Po wystąpieniu objawów choroby opryskujemy rośliny preparatem Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 % lub Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 %. Nasiona przed siewem możemy namoczyć przez 30 minut w preparacie Rovral Aquaflo 500 SC w stężeniu 0,2 % z dodatkiem preparatu Sarfun 500 SC w stężeniu 0,1 % lub Topsin M 500 SC w stężeniu 0,1 %.