Roztocz astrowiec (Phytonemus pallidus asteris)

Objawy: Występuje zniekształcenie i zdrobnienie liści. Mocno porażone rośliny są skarłowaciałe i słabiej kwitną. Szkodnik głównie żeruje na młodych liściach.
Atakowane rośliny: Astry bylinowe. Głównie astrer nowobelgijski i aster krzaczasty, ale też inne gatunki astrów bylinowych.
Przyczyna: Przyczyną jest roztocz z rodziny Tarsonemidae, który wysysa sok komórkowy z najmłodszych liści. Samiec długości około 0,2- 0,3 mm. Samica owalna, o kolorze żółtobrązowym, długości 0,25 mm. Tylne odnóża ma smukłe, pokryte szczecinką w odróżnieniu od samca, który ma odnóża w kształcie zagiętego pazura. W cyklu rocznym rozwija się kilka pokoleń tego szkodnika, a największą liczebność populacja osiąga w sierpniu i wrześniu.
Ochrona niechemiczna: Wycinanie całych roślin, gdyż samice zimują w pochewkach liściowych przy podstawie roślin.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu roztocza rośliny opryskujemy 3 krotnie co 7 lub 10 dni preparatem roztoczobójczym.