Ryjosz zieleńczak (Chlorophanus viridis)

Objawy: Nieregularne otwory na brzegach blaszek liściowych.
Atakowane rośliny: Wierzby, aster krzaczasty, olsza, topola.
Przyczyna: Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Szkodnik długości 10- 14 mm, barwy niebieskawozielonej z żółtymi paskami na bokach pancerza. Żerujące larwy chrząszcza możemy dostrzec przeważnie na korzeniach olsz i topól. Osobniki dorosłe zimują w resztkach roślinnych. Wiosną samice wznawiają aktywność i składają na ziemi jaja, z których wylegają się larwy, żerujące na korzeniach wyżej wymienionych drzew, tj. olsza i topola.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie odpadów roślinnych.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych oznak żerowania należy opryskać rośliny preparatem Decis 2,5 EC w stężeniu 0,05 %.

Autorem jest Siga, zdjęcie publikowane na licencji CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.