Wirozy asparagusa

Objawy: Porażone rośliny stają się karłowate, na łodygach dostrzec możemy chlorotyczne smugi. Liście stają się drobne, igiełkowate.
Atakowane rośliny: Asparagus.
Przyczyna: Przyczyną są choroby wywoływane przez wirusy, które wnikają do komórek skórki przez różne uszkodzenia mechaniczne skórki roślinnej, gdyż same nie potrafią wniknąć do rośliny (wirus szparaga Asparagus virus 1 (AV- 1)). W mniejszej ilości wirusy te wnikają głębiej, czyli do tkanki miękiszowej (miękiszu). Wirusy nie potrafią rozmnażać się same, więc używają do tego metabolizm rośliny. Wirusy namnażają się na zasadzie replikacji (powielaniu materiału genetycznego DNA) Przypuszcza się, że wirus karłowatości asparagusa mogą przenosić mszyce. Podobnie silne objawy chorobowe na roślinach asparagusa powodują wirusy przenoszone przez nicienie glebowe, a zwłaszcza wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora i utajony wirus plamistości pierścieniowej truskawki. Asparagusy porażone tymi wirusami stają się karłowe, żółkną i brązowieją. Wektorami tych wirusów są nicienie z rodzaju Longidorus i Xiphinema.
Ochrona niechemiczna: Uprawiajmy rośliny w glebie wolnej od szkodników Longidorus i Xiphinema. Jeżeli zauważymy objawy chorobowe niezwłocznie musimy usunąć porażone rośliny wraz z podłożem. Stosujmy materiał nasadzeniowy wolny od wirusów. Usuwajmy samosiewy oraz chwasty.
Ochrona chemiczna: Stosujmy preparaty mszycobójcze, przy wystąpieniu mszyc ponieważ to one są głównym ogniwem chorób powodowanych przez wirusy.

>> Opryski na mszyce <<