Wirozy

Objawy: Żółknięcie, mozaikowate plamy, pierścieniowa plamistość, pstrokatość, zniekształcenia – na liściach czasem i na łodygach.
Atakowane rośliny: Rośliny ozdobne, warzywa i drzewa owocowe.
Przyczyna: Choroby roślin wywoływane przez wirusy roślinne. Znanych ok. 500 wirusów roślin uprawnych, powodujących m.in. mozaikowatości, nekrozy, zniekształcenia, chlorozę roślin. Są przenoszone przez szkodniki, przez narzędzia stykające się bezpośrednio z tkanką roślin, przez ocieranie się roślin o siebie, przez zakażone nasiona oraz cebulki. Stanowią zagrożenie w profesjonalnych hodowlach jak i w amatorskich uprawach. Przykładowe wirusowe choroby roślin to:
smugowatość, kędzierzawka, żółtaczka buraka i różne mozaiki.
Ochrona niechemiczna: Polega tylko na zapobieganiu roznoszenia się choroby przez: dezynfekcję narzędzi ogrodniczych oraz przyrządów pomiędzy użyciem na różnych roślinach, dokładnym każdorazowym myciu rąk po kontakcie z rośliną.
Ochrona chemiczna: Brak. Zainfekowane rośliny należy jak najszybciej zniszczyć po zauważeniu objawów, najlepiej spalić lub głęboko zakopać.