Zabielica pokrzywowa (Orthezia urticae)

Objawy: Białe larwy widoczne na dolnej stronie liści, wysysają sok roślinny. Dorosłe szkodniki występują na łodygach.
Atakowane rośliny: Bylica, czyściec wielkokwiatowy, rośliny zielne.
Przyczyna: Czerwce z rodziny zabielicowatych (Ortheziidae). Samice mają białe ciało pokryte segmentowymi woskowatymi płytkami, owalne o długości 3- 5 mm i szerokości 2,5 mm. Woreczek jajowy zbudowany jest z długich woskowych płytek. Czułki mają ciemne. Oczy są duże, podstawkowate. Nogi ciemne, z trzema ząbkami. Osobniki larwalne przypominają dorosłe samice, lecz są od nich mniejsze. Zimują wszystkie stadia tego szkodnika oprócz larw I stopnia. Samice składają od 150 do 500 jaj w okresie od lipca do sierpnia włącznie.
Ochrona niechemiczna: Usuwanie chwastów z upraw ogrodowych. Częste koszenie nieużytków.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu pierwszych osobników opryskujemy rośliny preparatem Confidor 200 SL.

Fot. J.Rzadkowski, zdjęcie publikowane na licencji CC-BY-SA-3.0, źródło: Wikimedia Commons.