Zgnilizna twardzikowa

Objawy: Porażone cebule, bulwy i łodygi. W miejscu porażenia pojawiają się wodniste plamy pokryte zbitą, białą grzybnią, w której widać czarne kulki (sklerocja). Rośliny więdną i zamierają. Wnętrze pędów przerośnięte jest białą, zbitą grzybnią, gdzie obserwuje się czarne utwory – sklerocja.
Atakowane rośliny: Grzyb poraża liczne rośliny, warzywa, zioła, rośliny ozdobne. Wśród ozdobnych atakowane są najczęściej dalie, tulipany, ostróżki i słonecznik ozdobny. Z warzyw fasola, ogórki, pomidory, słonecznik oraz warzywa korzeniowe. Z ziół porażany jest zwykle kminek i rącznik.
Przyczyna: Zgniliznę twardzikową wywołuje grzyb Sclerotinia sclerotiorum. Źródła zakażenia na wiosnę stanowią grzybnia, zarodniki (workowe) i sklerocja. Sprzyjają im częste opady, mała przewiewność, zranienia tkanek roślin, zbyt gęsty siew, duże zagęszczenie roślin oraz gleby ciężkie, przenawożone azotem.
Zwalczanie niechemiczne: W czasie wegetacji i po zbiorach należy systematycznie zbierać i palić porażone rośliny. Do przechowania wybieramy zdrowe warzywa, cebule i korzenie roślin, a pomieszczenia w których będą przechowywane dokładnie sprzątamy i odkażamy.
Zwalczanie chemiczne: W okresie długotrwałych opadów co 7-10 dni wykonywać opryskiwanie Topsinem M 500 SC.

Autorem fotografii jest Rasbak. Fotografia pochodzi ze zbioru WIKIMEDIA COMMONS.