Zmienik lucernowiec

Objawy: Szkodniki pojawiają się na truskawkach w okresie kwitnienia. Objawy żerujących okazów dorosłych i larw możemy zauważyć na kwiatach i zawiązkach owoców. Kwiaty usychają, a owoce ulegają deformacji, spłaszczając się.
Atakowane rośliny: Wiele rodzajów roślin uprawnych w tym truskawki.
Przyczyna: Pluskawki należące do rodziny Miridae. Dorosłe okazy osiągają długość około 5- 6 mm. Ich ciała są zmienno kolorowe w skali od odcieni żółtych, brązowych i czerwonych. Dodatkowo poryte są jasnymi włoskami. Larwy natomiast są w kolorze jasno zielonym z ciemnymi włoskami na grzbiecie.
Ochrona niechemiczna: Powinniśmy strzepywać szkodnika na tacki i niszczyć go. Należy systematycznie obserwować rośliny.
Ochrona chemiczna: Możemy zastosować oprysk za pomocą środka Talstar 100 EC, ale jedynie wieczorem.