Antraknoza ligustru

Objawy: Na pędach i liściach rozwijają się eliptyczne plamy najpierw barwy biało – popielatej a następnie zmieniające kolor na brązowy otoczone ciemniejszą obwódką. Na powierzchni pędów plamy zwiększają swój zasięg rozszerzając się zarówno wzdłuż jak też po obwodzie. W miejscu porażenia kora pęka odsłaniając głębiej położone wiązki przewodzące. Pędy z upływem czasu pokrywają się zrakowaceniami.  Fragmenty łodyg powyżej obszarów martwej tkanki brązowieją i zamierają jednak obumarłe liście pozostają nadal na pędach.
Najbardziej podatne na porażenie są młode niezdrewniałe pędy wierzchołkowe i to zazwyczaj na nich można zauważyć pierwsze symptomy.
Atakowane rośliny: Ligustr pospolity.
Przyczyna : Grzyb Glomerella cingulata. Wiosną na powierzchni chorych tkanek na krzewach lub obumarłych fragmentów zalegających na podłożu uwalniane są zarodniki powodujące porażenie pierwotne młodych liści oraz pędów. W sezonie wegetacyjnym sprawca rozprzestrzenia się za pomocą zarodników konidialnych rozsiewanych przez owady lub z kroplami wody na sąsiednie rośliny. Najczęściej do zakażenia dochodzi w miejscach zranień pędów powstałych podczas zabiegów pielęgnacyjnych lub po żerowaniu szkodników.
Zwalczanie niechemiczne: Usuwanie pędów lub całych silnie porażonych roślin i ich spalenie. Dokładne wygrabienie i zniszczenie fragmentów łodyg oraz opadłych liści  zalegających pod roślinami.
Zwalczanie chemiczne: Stosowanie oprysków takimi środkami jak np. Topsin M50 WP, Sportack Alpha 380 EC, Gwarant 500 SC