Bawełnica wiązowo-gruszowa

Objawy: Na liściach wiązu tworzą się pojedyncze, duże (o średnicy 25-50 mm), workowate narośle, początkowo zielonożółte, później żółtobrązowe (na fotografii). Na liściach gruszy owad tworzy nitkowate skupiska waty. Z jego powodu drzewa przedwcześnie się ogałacają.
Atakowane rośliny: wiązy (szczególnie wrażliwa jest odm. 'Wredei’) oraz grusze.
Przyczyna: Bawełnica wiązowo-gruszowa (Eriosoma lanuginosum). Wiązy są żywicielem pierwotnym tego dwudomnego szkodnika, a grusze – wtórnym. Zimują jaja w spękaniach kory wiązów. Od połowy kwietnia, w okresie rozwijania się pierwszych liści, wylęgają się larwy, powodujące tworzenie się na liściach narośli. W drugiej połowie czerwca osobniki uskrzydlone przelatują na grusze i zasiedlają ich korzenie, gdzie wydają kilka pokoleń i tam zimują. We wrześniu następnego roku powracają na wiązy.
Zwalczanie niechemiczne: Unikać uprawy wiązów w pobliżu sadów gruszowych. Szczególnie unikać wrażliwej na tego szkodnika odmiany wiązu 'Wredei’.
Zwalczanie chemiczne: Jesienią po opadnięciu liści lub wiosną, przed pękaniem pąków, pnie i konary wiązów, na których żerowały mszyce, opryskujemy preparatem olejowym Promanal 60 EC lub zoocydem o działaniu kontaktowym Fastac 10 EC. W okresie wegetacji przeprowadza się opryski preparatem Mospilan 20 SP lub Confidor 200 SL.

Autorem fotografii jest Lucarelli. Fotografia pochodzi z WIKIMEDIA COMMONS.