Borecznik sosnowy

Objawy: Znaczne obniżenie przyrostu drzewa. Uszkodzenie igieł.
Atakowane rośliny: Przeważnie sosna pospolita, rzadziej sosna kosodrzewina, sosna czarna lub wejmutka. Zdarza się, że atakowane są też igły świerka.
Przyczyna: Za uszkodzenia odpowiedzialny jest borecznik sosnowy (Diprion Pini) a konkretnie jego larwy. Jaja są żółtawo-białawe o średnicy ok. 1,7 mm. Dorosła larwa długości 20-26 mm. Larwy mają zmienne ubarwienie, często żółtawozielone z brunatną głową i czarnymi plamkami, nad każdą nogą odwłokową ciemna plamka w kształcie leżącego średnika. Nogi tułowiowe są czarne, na każdym segmencie widoczne są trzy poprzeczne rzędy małych, czarnych kolców. Głowa larwy ma kolor rdzawobrunatny.
Zaniepokojone larwy wykonują szybkie, rytmiczne ruchy ciałem oraz wyginają się esowato. Samiec długości 7-9,5 mm, czarny z brunatnym zakończeniem odwłoka, przednie skrzydła z brunatnym znamieniem, na wierzchołku przyciemnione. Samica długości 7-10,5 mm, jasnożółta z brunatną głową, grzbietowa strona tułowia odwłoka z czarnymi plamkami, znamię na skrzydłach żółtawe. Larwy żerują na zeszłorocznych igłach, jesienią również na tegorocznych. Starsze larwy, zgryzają również soczystą korę młodych pędów. Wylinki pozostawiają przyklejone naokoło igieł, natomiast nie uszkadzają pączków co daje możliwość regeneracji rośliny.
Ochrona niechemiczna: Szkodniki zjadane są przez  drapieżne owady, pasożyty, ssaki, ptaki, dziki i mikroorganizmy.
Ochrona chemiczna: Po wykryciu larw opryskujemy rośliny preparatem Fastac 100 EC 0,02% lub za pomocą innych oprysków insektycydami kontaktowymi lub żołądkowymi.

Autorem zdjęcia jest Beentree. Fotografia pochodzi z WIKIMEDIA COMMONS.