Brudnica mniszka

Objawy: Pędy drzew i krzewów są ogołacane z igieł i liści.
Atakowane rośliny: Różne drzewa i krzewy, przede wszystkim jednak iglaste, głównie sosny i świerki.
Przyczyna: Brudnica mniszka (Lymantria monacha), owad z rzędu motyli. Szkodliwe są larwy, wylęgające się na przełomie kwietnia i maja. Larwy są owłosione i mogą osiągać do 4 cm długości. Młode gąsienice są czarne, natomiast starsze są jasno- lub ciemnobrązowe z białym wzorem na grzbiecie i niebieskimi brodawkami na bokach. Po wylęgu larwy wędrują w korony drzew gdzie zgryzają igły i liście prawie wszystkich drzew iglastych i liściastych, preferując świerk i sosnę. Żerują do lipca. Następnie się przepoczwarzają. Poczwarka spoczywa od 2 do 3 tygodni w szparach kory lub w rozwidleniach gałęzi, przyczepiona do podłoża pojedynczymi nićmi przędzy, po czym lęgną się motyle.
Ochrona niechemiczna: Zakładanie pierścieni lepowych, które wyłapują larwy wędrujące w górę pnia (fot. 3).
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu gąsienic rośliny opryskujemy preparatem Talstar 100 EC.

Autorami fotografii są: James K. Lindsey, Andrea Battisti, Beentree. Fotografie pochodzą z WIKIMEDIA COMMONS.