Brudnica nieparka

Objawy: Gąsienice żerują na liściach,jedna gąsienica w ciągu swojego rozwoju może zjeść kilkanaście całkowicie rozwiniętych liści. Na skutek żerowania gąsienic na drzewie czasami dochodzi do gołożerów.
Atakowane rośliny: Drzewa i krzewy owocowe, najczęściej jabłonie i śliwy oraz różne gatunki drzew parkowych i leśnych.
Przyczyna: Szkodnik Lymantria dispar. Duży, nocny motyl, samica o białoszarych skrzydłach, większa od samca, którego skrzydła są oliwkowobrązowe. Złoża jaj w formie poduszeczek pokrytych włoskami, zimują na pniach drzew, konarach. Gąsienice brunatne, pokryte gęstymi włoskami, przenoszone przez wiatr na znaczne odległości. Starsze gąsienice są grube, mają żółtą głowę z dwiema ukośnymi plamkami. Gąsienice wylęgają się na przełomie kwietnia i maja, przepoczwarzają się w koronie drzewa, motyle pojawiają się w lipcu, po złożeniu jaj giną.
Ochrona niechemiczna: Można szukać złóż jaj i niszczyć.
Ochrona chemiczna: W przypadku stwierdzenia dużej ilości jaj, przeprowadzić zabieg chemiczny w okresie wylęgania się gąsienic stosując np. Nomolt 150 SC.

Fotografie pochodzą z WIKIMEDIA COMMONS