Bruzdownica pędówka

Objawy: Więdnięcie i zasychanie wierzchołków pędów i pąków kwiatowych.
Atakowane rośliny: Róże.
Przyczyna: Larwy bruzdownicy pędówki (Ardis brunniventris). Jest to pospolicie występujący szkodnik, atakujący róże od maja aż do połowy czerwca. Larwy żerują w najmłodszych pędach, wygryzając podłużne tunele wzdłuż młodego przyrostu pędu powodując zamieranie pędu. Szkodniki należą do błonkówek z rodziny pilarzowatych, zimują w kokonach w glebie i w liściach pod krzewem.
Ochrona niechemiczna: Usuwamy pędy do zdrowego miejsca a oberwane końce palimy lub rozgniatamy.
Ochrona chemiczna: Tam gdzie wystąpiły duże szkody rozpoczynamy przełom marca i kwietnia rozsypując i mieszając płytko z glebą Basudin 10 GR 6-10 g/m2 lub Diazinon 10 GR 8-12g/m2 i powtarzamy w połowie czerwca w celu zniszczenia wylęgających się larw.