Brzęczak wierzbowy (Pteronidea salicis)

Objawy: dziury powygryzane w liściach wierzb, można dostrzec żerujące gąsienice lub jaja szkodnika na spodniej stronie liści.
Atakowane rośliny: różne gatunki wierzb, najczęściej wierzba biała.
Przyczyna: Błonkówka, której dorosłe osobniki pojawiają się masowo od maja do czerwca, a następnie od sierpnia do września. Samice składają jaja na spodniej stronie liści. Larwy, widoczne na fot., gdy są młode – żerują gromadnie, starsze – pojedynczo lub w parach. Potem schodzą do gleby na przepoczwarczenie, budując brązowoczarne kokony o podwójnych ściankach.
Zwalczanie niechemiczne: usuwać zauważone szkodniki oraz ich jaja, niestety zazwyczaj mało skuteczne.
Zwalczanie chemiczne: po zauważeniu na liściach żerujących larw rośliny należy opryskać insektycydem kontaktowym, np. Fastac 100 EC (w stężeniu 0,02%).

Fot. Bj.schoenmakers, fotografia publikowana jako własność publiczna, źródło: Wikimedia Commons.