Cetyniec większy

Objawy: Otwory w korze pędów, z których wycieka żywica. Trocinki w obrębie otworu.
Atakowane rośliny: Drzewa iglaste, głównie sosny. Szkodnika można spotkać też na modrzewiach, świerkach i jodłach.
Przyczyna: Cetyniec większy (Tomicus piniperda). Jest to czarny chrząszcz długości 3- 5 mm wygryzający otwory w korze pędów. Samica drąży w starszych leżących drzewach kilkucentymetrowy chodnik macierzysty rozpoczynając go lejkiem, ułatwiającym samcom wysypywanie z niego trocin. Chodniki larwalne biegną początkowo prostopadle do chodnika macierzystego, w poprzek włókien, później wzdłuż. Gniazdo poczwarkowe leży w korze, blisko jej powierzchni. Żerowisko larw nie narusza bielu drzewa, lub tylko w małych ilościach, gdy kora jest cienka. Młode chrząszcze oraz starsze wgryzają się w boczne i szczytowe pędy zeszłoroczne jak i tegoroczne, wygryzają w kierunku pączka ich rdzeń. Jeden chrząszcz może żerować na wielu pędach. Jesienią takie pędy pod wpływem podmuchów wiatru łamią się i opadają na ziemie. Zimujące owady drążą krótkie korytarze przy szyjce korzeniowej, niekiedy zimują w czubach sosen pozostałych po wycince. Tak więc owady te powodują straty w przyroście drzew, osłabiają owocowanie.
Ochrona niechemiczna: Naturalnym przeciwdziałaniem są larwy przekraska mróweczki (Thanasimus formicarius), niszczące jaja larwy i poczwarki w żerowiskach, a także dzięcioły.
Ochrona chemiczna: Po zauważeniu chrząszczy lub uszkodzeń opryskujemy rośliny preparatem Sumi- Alpha 050 EC 0,04 %.