Czarna plamistość liści klonu

Objawy: Późną wiosną na w pełni rozwiniętych liściach klonów pojawiają się blade plamy, które z upływem czasu powiększają swoja powierzchnię. Wraz z rozwojem plam w ich centrum pojawiają się czarne punkty, które łącząc się ze sobą zajmują coraz większy obszar tworząc smolisto-czarną plamę otoczoną żółtą obwódką. Poszczególne plamy mogą osiągać nawet ponad 1 cm średnicy i łączyć się ze sobą pokrywając sporą powierzchnię liścia. Liczba plam na liściach waha się od jednej do nawet kilkudziesięciu. Liście pokryte przebarwieniami czasem przedwcześnie opadają ale duża ich liczba pozostaje na drzewach aż do jesieni.
Atakowane rośliny: Różne gatunki klonów.
Przyczyna: Grzyb Rhytisma acerinum. Patogen zimuje w postaci grzybni na opadłych liściach. Wiosną uwalniane są zarodniki konidialne powodujące infekcje pierwotne. Ponieważ uwalnianie zarodników workowych może następować wielokrotnie okres, w którym rośliny są infekowane rozciąga się znacznie w czasie. Zarodniki konidialne, chociaż wytwarzane w ciągu sezonu wegetacyjnego, nie są zdolne do powodowania infekcji wtórnych.
Zwalczanie niechemiczne: Dokładne wygrabienie i spalenie wszystkich liści zalegających jesienią pod drzewami.
Zwalczanie chemiczne: Nie stosuje się.

Autorem fotografii jest Juan de Vojníkov. Źródło: Wikimedia Commons.