Czarna plamistość róży

Objawy: W czerwcu na liściach róż pojawiają się brązowe do czarnych plamy o nieregularnych, postrzępionych brzegach. Mniejsze plamy mogą zlewać się ze sobą pokrywając znaczną powierzchnię blaszek liściowych. Liście szybko żółkną i opadają. Choroba rozwija się także na pędach powodując brunatne plamy o nieregularnym zarysie o lekko wypukłej powierzchni. Porażone rośliny rozwijają się wolniej, kwitnienie jest znacznie słabsze a krzewy są bardziej podatne na przemarzanie.
Atakowane rośliny: Gatunki oraz odmiany uprawne róż.
Przyczyna: Grzyb Diptocarpon rosae. Zakażenia wiosną dokonują zarodniki konidialne produkowane przez  zimującą w pędach oraz na opadłych liściach grzybnię. Zakażenia wtórne powodują także zarodniki konidialne wytwarzane  w obrębie plam na żywych pędach i liściach.
Zwalczanie niechemiczne: Uprawa roślin na stanowiskach, gdzie rośliny mogą szybko obsychać po opadach deszczu. Grabienie i niszczenie opadłych liści oraz wycinanie pędów zdradzających objawy chorobowe. Usuwanie w okresie wegetacji liści porażonych przez chorobę.
Zwalczanie chemiczne: Opryski po wystąpieniu pierwszych objawów na krzewach środkami  ochrony w odstępach 10-14 dniowych np. środkami Score 250 EC, Dithane NeoTec 75 WG.
Autorem fotografii jest Midem, autor bloga „Ogród Wrocławski”. Więcej o tej chorobie przeczytasz we wpisie na blogu: czarna plamistość róż