Czekoladowa plamistość kasztanowca

Objawy: Wiosną tuż po rozwinięciu się liści na ich górnej stronie pojawiają się pojedyncze, wodniste plamy otoczone przez żółknące tkanki. Plamy szybko powiększają swoje rozmiary, brązowieją i zasychają. Na ich powierzchni rozwijają się czarne skupienia złożone z zarodników grzyba.  Porażone liście zwijają się do góry. Atakowane mogą być także ogonki liściowe oraz owoce.
Atakowane rośliny: Różne gatunki kasztanowców.
Przyczyna: Grzyb Phyllosticta apaeropsidea.  Zakażenie pierwotne spowodowane jest przez zarodniki workowe stadium doskonałego grzyba uwalniane z powierzchni porażonych zeszłorocznych liści zalegających pod drzewami. Rozwijające się w obrębie plam zarodniki konidialne dokonują infekcji wtórnych w ciągu całego okresu wegetacyjnego. Czekoladowa plamistość często towarzyszy żerowaniu szrotówka kasztanowcowiaczka
Zwalczanie niechemiczne: Dokładne wygrabienie i spalenie liści po ich opadnięciu jesienią. Można opryskiwać preparatami biologicznymi takimi jak np. Biochikol 020PC lub Biosept 033 SL zgodnie z zaleceniami producenta.
Zwalczanie chemiczne: Opryski po całkowitym rozwinięciu się liści w odstępach 10-14 dni 2-3 krotnie preparatami  Topsin M 500SC, Sportak Alfa 380 EC, Gwarant 500 S