Czekoladowa plamistość

Objawy: Po obu stronach liścia pojawiają się okrągłe, brązowoczekoladowe plamki. Porażone liście brązowieją i zasychają. Zaatakowane pąki, kwiaty i zawiązki strąków opadają.
Atakowane rośliny: Warzywa strączkowe zwłaszcza bób oraz drzewa liściaste.
Przyczyna: Rozwojowi grzyba sprzyja wysoka wilgotność powietrza oraz spadź wydzielana przez mszyce – popularny szkodnik bobu. Sprawcą czekoladowej plamistości jest grzyb Botrytis fabae, będący czasem przyczyną przedwschodowej zgorzeli kiełków. Ten grzyb najczęściej poraża starsze tkanki, stąd większe nasilenie choroby w drugiej połowie okresu wegetacji (w czerwcu, lipcu i sierpniu). Porażone kwiaty i młode zawiązki zasychają i opadają. Objawem chorobowym są liczne, okrągłe, czekoladowobrunatne, wyraźnie odgraniczone plamki o średnicy 0,1–2 mm. Często mają one szarozielonkawą lub czerwoną obwódkę. W miarę rozwoju choroby środki plam mogą wysychać i jaśnieć. Przy dużym porażeniu plamy się zlewają, liście schną i opadają, część łodyg zabarwia się na brunatno. Najsilniej porażane są dolne liście. Zakażeniom sprzyja obecność rosy miodowej, wydzielanej w dużych ilościach przez żerujące na bobie w okresie wegetacji mszyce. Grzybnia zimuje na resztkach roślinnych oraz na nasionach, a także bezpośrednio w glebie.
Ochrona niechemiczna: Opadłe liście należy usuwać i palić, stosować rzadsze nasadzenia by między roślinami Jeśli rośliny są już porażone, nie powinno się utrzymywać wokół nich dużej wilgotności. Najlepiej ograniczyć się jedynie do podlewania podłoża. Naturalne preparaty do oprysków to: BIOCHIKOL 020 PC, BIOSEPT 33 SL. Można ich używać naprzemiennie.
Ochrona chemiczna: Walkę z czekoladowa plamistością należy rozpocząć z początkiem sezonu w momencie intensywnego rozwoju liści stosując fungicydy. Najlepiej 2-3 krotnie, w odstępach 10-cio dniowych, stosując za każdym razem inny preparat. Do grupy fungicydów skutecznych w walce z czekoladową plamistością zalicza się: BRAVO 500 SC, D I T H A N E NeoTec 75 WG, GWARANT 500 SC, TOPSIN M 500 SC.