Krytoryjek olchowiec

Objawy: Otworki w górnej części pnia, ze zwisającymi drobnymi, brunatnymi trocinkami, przypominającymi mączkę. Wierzchołki uszkodzonych pędów zasychają.
Atakowane rośliny: olsze, wierzby, brzozy, głównie młode pędy.
Przyczyna: Krytoryjek olchowiec (Cryptorrhynchus lapathi L.) – krępy chrząszcz, czarny lub brunatny, z jedną trzecią części tylnych pokryw koloru białego. Można go spotkać od maja do października. Jaja składa do jamek wygryzionych pod korą. Z jaj wylęgają się larwy, zimujące pod korą do następnej wiosny. W połowie sierpnia następnego roku wylatuje młody chrząszcz. Może on przeżyć do roku następnego, zimując w glebie pod ściółką.
Zwalczanie niechemiczne: Podczas zakupu drzewek należy dokładnie obejrzeć pnie i nie wybierać uszkodzonych egzemplarzy. Jeśli wykryjemy tego szkodnika na drzewkach już rosnących w naszym ogrodzie, trzeba je wykopać i spalić.
Zwalczanie chemiczne: W drugiej połowie lata (koniec lipca) można zwalczać osobniki dorosłe, zanim złożą jaja. Wykonuje się opryski preparatami Fastac 100 EC Talstar 100 EC.