Kuprówka rudnica

Objawy: Wczesną wiosną gąsienice żerują na rozwijających się liściach i pąkach kwiatowych, czasami zupełnie ogałacając drzewa. Rośliny opanowane przez szkodnika zazieleniają się dopiero w połowie lata. Pozbawione liści drzewa nie plonują, mają słabe przyrosty i bardzo łatwo wymarzają.
Atakowane rośliny: Wiele gatunków drzew i krzewów parkowych i leśnych oraz owocowych, między innymi jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie.
Przyczyna: Szkodnik Euroctis chrysorrhoea L. Motyl o śnieżnobiałych skrzydłach, na odwłoku znajdują się rude włoski. Gąsienica czarna, owłosiona, o dł.ok. 3 cm. Poczwarka brązowa znajduje się przeważnie wewnątrz zwiniętego liścia, który jest opleciony przędzą. Gąsienice żerują od wiosny do końca czerwca, a następnie przepoczwarzają się wewnątrz oplecionego przędzą liścia. Składają jaja w lipcu, w sierpniu wylęgają się gąsienice.
Ochrona niechemiczna: Wczesną wiosną należy zbierać i palić gniazda kuprówki.
Ochrona chemiczna: Zabiegi należy przeprowadzać po zauważeniu pierwszych śladów żerowania szkodnika np. Preparatem Nomolt 150 SC.

Autorem fotografii jest Svdmolen. Zdjęcie pochodzi z WIKIMEDIA COMMONS