Narośla pędowe

Objawy: Na pędach powstają początkowo białe, następnie zmieniające barwę na brązową, narośla osiągające dość zróżnicowane rozmiary. Kora na ich powierzchni pęka odsłaniając wnętrze pędu. Fragmenty łodyg powyżej zmian chorobowych stopniowo zamiera. Po kilku sezonach narośla mogą ulegać rozpadowi. Najczęściej objawy obserwuje się je na młodych, niezdrewniałych pędach. Niektóre rośliny w szpalerze mogą rosnąć zdrowo podczas gdy na innych nieustanie pojawiają się kolejne narośla pędowe.
Atakowane rośliny: Ligustr pospolity
Przyczyna: Grzyby z rodzaju Phomopsis. Sprawca zimuje w postaci grzybni na powierzchni porażonych pędów. Infekcje w czasie sezonu wegetacyjnego następują przez zarodniki konidialne.
Zwalczanie niechemiczne: Systematyczne wycinanie i palenie porażonych fragmentów pędów.
Zwalczanie chemiczne: Opryski po zauważeniu pierwszych objawów w odstępach 7-10 dni kilkukrotnie środkami Miedzian 50 WP, Dithane Neotec  75 WG, Topsin M 500 SC.